• info@hgmi.ir
  • ایده و روش سبز هرمز

تاریخچه ایده و روش

شرکت ایده و روش سبز هرمز با تکیه بر تجربه کاری مدیران خود در حوزه خدمات شهری، شکل گرفت و با هدف توسعه تحول دیجیتال خدمات شهری در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد.

ایده و روش سبز هرمز در اولین گام خود نسبت به سیستمی نمودن فرایند نظارت بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز اقدام کرد و به مرور سیستم های توزین، مدیریت تناژ، آموزش شهروندی، شکایات مردمی را نیز تهیه و ارائه نمود.

ایده و روش سبز هرمز در شهرهای بندرعباس، کرمان، سیرجان و زاهدان نیز خدمات خود را ارائه نمود.